Taideoppilaitokset Suomessa?

Taiteilija on vuosisatoja vanha ammatti. Taiteilijat maalaavat maailman sellaisena, kuin sen itse näkevät, ja saavat parhaimmillaan myös muut katsomaan maailmaa eri näkökulmasta. Vaikka taiteilijoiden työnkuva on muuttunut paljon verrattuna siihen, mitä oli olla taiteilija muutama sata vuotta sitten, voi taitelijaksi edelleen opiskella ja valmistua yhteishaun piiriin kuuluvista oppilaitoksista.

Tässä artikkelissa esittelemme Suomen suurimmat taideoppilaitokset.

TAIK on Suomen taideoppilaitosten äiti

Taideyliopiston Kuvataideakatemia eli TAIK on Helsingin Vallilassa jo vuodesta 1848 toiminut kuvataidekoulu. TAIK on aivan omaa laatuaan kun taidekoulutuksesta on kyse. Koulu on kansainvälistä tunnustusta osakseen saanut taidekoulu, joka tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista opetusta. Koulu on myös erittäin tärkeä taiteellisen tutkimuksen saralla, ja lajinsa edelläkävijä Suomessa.

Kuvataideakatemiassa opiskelun ytimessä on yksilöllinen opetus, henkilökohtainen ohjaus sekä oman tyylin löytäminen erilaisissa työpajoissa ja taiteellisessa työskentelyssä. Korkeatasoinen teoreettinen opetus antaa opiskelijoille laajan tietämyksen taiteeseen liittyvistä aiheista. TAIK tarjoaa niin kandin, maisterin kuin tohtorinkin tutkintoa: pisimmillään koulu kestää 9,5 vuotta, mutta kandin paperit saa käteensä jo 3,5 vuodessa.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu pyrkii maailmanluokan kouluksi

Vaikka TAIK tunnetaan Suomalaisessa taidekoulutuksessa alansa huippuna, valmistuu huipputaiteilijoita toki muistakin kouluista. Helsingissä, Espoossa ja Porissa kampuksillaan opetusta antava Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on Suomessa myös erittäin arvostettu taidekoulu. Siinä missä TAIKin opetus keskittyy enemmän klassiseen taiteeseen, Aallossa tärkeämmässä asemassa on teknologialähtöinen ajattelu: koulussa taide ja tiede kohtaavat tekniikan ja talouden.

Aalto-yliopiston ylpeys on koulun muotoilun ja arkkitehtuurin korkealuokkainen tutkimus. Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä muun yhteiskunnan, kulttuurialan sekä elinkeinoelämän kanssa, ja kumppaneina koululla on monia muita kouluja ulkomailta asti. Aalto-yliopiston taidepuolella painotetaan kotimaisia taidesuuntauksia.

Lapin yliopisto tarjoaa monipuolista taideopetusta

Taiteita opetetaan myös Suomea pohjoisosassa Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa voi opiskella kuvataiteen lisäksi graafista suunnittelua ja muun muassa sisustus- ja tekstiilimuotoilua. Koulussa keskitytään nykytaiteen toimintamalleihin sekä pedagogiikkaan. Kuvataidekeskuksen opiskelijat toimivat myös koulun ulkopuolella erilaisissa taideprojekteissa. Koulussa taidetta lähestytään henkilökohtaisten sekä yhteisöllisten merkitysten kautta.

Turun ammattikorkeakoulussa opiskellaan muun muassa kuvanveistoa sekä valokuvausta

Neljäs taideakatemia löytyy Turusta. Turun Ammattikorkeakoulu eli AMK tarjoaa monenlaisia taiteisiin liittyviä tutkintoja, joiden joukosta löytyvät myös kuvataiteilijan koulutusohjelma. Turun AMK:issa kuvataidetta opiskeleva voi syventyä esimerkiksi kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan, mutta koulussa opiskellaan myös valo- ja videokuvausta. Koulussa opiskeluun kuuluu työpajatyöskentelyä, itsenäistä oppimista, verkossa suoritettavia opintoja kuten myös käytäntöjen harjoittelua. Koulussa kritiikki ja oma-arviointi ovat keskeisessä roolissa oppimisprosessissa.

Vapaa Taidekoulu keskittyy olennaiseen

Yhteishaun ulkopuolelle jäävä, vuodesta 1935 toiminut Vapaa Taidekoulu tarjoaa opiskelijoilleen juuri sitä itseään: maalaustaidetta, abstraktia taidetta sekä kuvataidetta. Koulussa kaikki taiteen tekemisestä huomion poisvievä on tiukasti riisuttu pois koulutusohjelmasta, ja kenties juurikin tästä syystä koulu on jäänyt yhteishaun ulkopuolelle. Koulusta voi joka tapauksessa valmistua taidemaalariksi neljä vuotta kestävien opintojen päätteeksi.

Vapaa Taidekoulu poikkeaa muista taidekouluista myös aloitusiässä, sillä alaikäraja koulussa on 16 vuotta, ja yläikärajaa koululla ei ole ollenkaan. Ensimmäisenä vuotena uusissa ryhmissä aloittaa noin 30 opiskelijaa, joista vuosien mittaan kaksi kolmannesta karsiutuu pois, ja vain vahvimmat 10-12 opiskelijaa lopulta valmistuvat taidemaalareiksi. Koulu tarjoaa myös lyhytkestoisia maalaus- ja piirustuskursseja.

Pekka Halosen akatemiassa kuvataideopinnot voi aloittaa jo perusasteella

Jos kuvataideopintojen makuun haluaa päästä jo ammattikoulutasolla, kannattaa harkita esimerkiksi Keudan ammattiopistossa toimivan Pekka Halosen akatemiaan hakeutumista. Koulussa voi suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon esimerkiksi kuva- ja mediataiteen, valokuvauksen ja graafisen suunnittelun aloilla. Koulu antaa hyvän pohjan taidepainotteisiin jatko-oppilaitoksiin pyrkimiseen.