Pitääkö musiikin kuulua opetussuunnitelmaan kouluissa?

Vuosi vuodelta luovien aineiden tuntimäärää lyhennetään opetussuunnitelmissa antamaan lisää tilaa tiedeaineille. Suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme tiedeaineiden teknisyys mielletään tärkeänä, ja luovia aineita taas sitä vastoin pidetään toisinaan ajan hukkana: aineina, joissa ei ole paljoa muuta periaatetta, kuin keventävä vaikutus muuten raskaan koulupäivän keskellä.

Mutta onko tämä todenmukaista? Mitä tapahtuisi, jos taideaineet, kuten musiikki, kokonaan poistettaisiin koulujemme opetussuunnitelmasta?

Enemmän kuin kevennystä

On totta, että luovat aineet tuovat virkistävää vaihtelua tiedeaineiden täyttämän koulupäivän keskelle, mutta kyseessä on paljon muutakin. Luovissa aineissa lapsi pääsee toteuttamaan itseään ja kehittämään taitoja, jotka eroavat teknisistä tiedeaineista täysin. Esimerkiksi musiikissa ei ole kysymys siitä, kuinka hyvin on opetellut ulkoa erilaista tietoa tai kuinka hyvin pystyy laskemaan matemaattisia laskutoimituksia päässä, vaan tärkeämmässä osassa on esimerkiksi rytmitajun, melodian sekä kuuntelemisen taidot.

Luovuus on keskeinen osa ihmisluonnetta, jossa toiset ovat vahvempia kuin toiset. Tässä piileekin taideaineiden, kuten musiikin tärkeys: samalla tavalla, kuin toiset loistavat matematiikan opinnoissa tai biologiassa, toisille luovat aineet antavat enemmän onnistumisen tunteita.

Musiikkiopinnot kehittävät tunteidenkäsittelytaitoja

Luovuus on suorassa yhteydessä tunteisiin ja niiden ilmaisemiseen. Toisille musiikki voi olla korvaamaton apu tunteiden käsittelyssä, toisille taas maalaaminen tuottaa selkeyttä omassa myrskyisessä tunnemaailmassa. Tämä juuri erottaa ihmisen esimerkiksi tunteettomasta robotista: olemme tunteellisia olentoja, arvaamattomia omassa luovuudessamme ja pystymme ilmaisemaan tunteitamme monin kanavin.

Luovuus ja tunteellisuus ovat tärkeä osa ihmisyyttämme, ja näin ollen on olennaista, että luovuuttamme kannustetaan myös koulumaailmassa. Musiikin poistaminen opetussuunnitelmasta olisi lähes sama, kuin tiedeaineiden poistaminen: jäljelle jäisi vain puolet kokonaisuudesta, tärkeistä arvoista ja tiedosta, joka kuuluvat yleissivistävään koulutukseen keskeisenä aiheena.

Musiikintunnilla opitaan ennen kaikkea kulttuuria

On myös syytä ottaa huomioon, että musiikki, taide ja muut luovat aiheet ovat aina olleet keskeisesti läsnä kulttuurissamme, kuten myös kaikissa muissa kulttuureissa. Samalla tavalla kuin taide, historia ja jopa äidinkieli, musiikki opettaa tärkeää tietoa kulttuuristamme.

Musiikkitunneilla oppilaat eivät pelkästään pääse laulamaan ja osallistumaan musiikin tekemiseen, vaan samalla tutustutaan musiikin eri aikakausiin, merkittäviin muusikoihin sekä tyypillisiin soittimiin. Musiikkitunneilla opitaan tunnistamaan tärkeitä suomalaisia muusikoita aikakausien varsilta, kuten myös eri musiikin lajeja. Erilaisiin musiikkityyleihin tutustuminen on tärkeää yleisen suvaitsevaisuuden kannalta: kaikesta ei tarvitse pitää, mutta kaikkea täytyy oppia ymmärtämään. Esimerkiksi monille klassinen musiikki voi tuntua vieraalta ja epämieluisalta, mutta on tärkeää oppia klassisen musiikin merkitys maamme historian kannalta.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan musiikkiopinnot tähtäävät myös ymmärrykseen musiikin aika- ja tilannesidonnaisuudesta. Musiikki on erilaista riippuen ajasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta, ja tähän on aina syynsä. Musiikinopiskelu opettaa siis myös ymmärtämään eri aikakausien ja kulttuurien luonnetta.

Musiikki voi helpottaa tunteidenhallintaa

Erityisesti nuorille musiikinopiskelu voi olla ratkaisevan tärkeää muiden opintojen ohella. Musiikin avulla nuori voi oppia ilmaisemaan tunteitaan paremmin ja myös samaistumaan muiden tunteisiin. Teini-iän myrskyisä tunteiden vuoristorata voi toisinaan tuntua ylitsepääsemättömältä, ja musiikin avulla tunteiden kanavoiminen voi helpottaa ääripäätunteiden käsittelyä huomattavasti.

Musiikkikasvatuksessa keskeisenä tavoitteena onkin opettaa lapsi yhdistämään eri tunteita erilaisiin musiikillisiin tilanteisiin, josta on paljon hyötyä myöhemmin elämässä: kun vaikeana hetkenä kuuntelee onnellisuuden tunteeseen yhdistyvää musiikkia, voi löytää tuon samaisen tunteen uudelleen ja vaikea tilanne voi tasoittua. Omasta lempimusiikista voi myös saada paljon energiaa päivään esimerkiksi koulumatkalla.

Ilman musiikkikasvatusta monelle nuorelle, jonka kotielämässä musiikilla ei ole suurta merkitystä, musiikki, sen tuomat vaikutukset niin kulttuurin, luovuuden ja terveyden kannalta, voisivat jäädä täysin tuntemattomaksi osa-alueeksi elämässä.